Sepulurh Resep Mujarab Mentadaburi Al-Qur’an


  1. Hati: Artinya bahwa hati adalah alat untuk memahami AL Quran. Sedangkan hati berada ditangan Allah SWT yang sifatnya berbolak balik sesuai dengan kehendak Allah SWT. Terkadang dalam keadaan Taqwa namun suatu saat bisa saja berubah menjadi durhaka. Seorang pembaca Al Quran sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT didalam merawat hati. Jika Continue reading
Advertisements

Hidup Dalam Naungan Al-Qur’an


“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar” (QS Al Israa 9)

Hidup dalam naungan Al-Qur’an berarti selalu berinteraksi dengan Al-Qur’an baik secara tilawah (membaca), tadabbur (memahami), hifzh (menghafalkan), tanfiidzh (mengamalkan), ta’liim (mengajarkan) dan tahkiim (menjadikannya sebagai pedoman dan rujukan hukum). Rasulullah saw . bersabda: Continue reading

Tadabur Surat an-Naml : 40


“Ini adalah bagian dari karunia Allah, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur.” (QS An-Naml 40).

Ini adalah perkataan  nabi Sulaiman as. ketika mendapatkan puncak keni’matan dunia dengan ditundukkannya mahluk Allah padanya. Pada sisi yang berlawanan saat Qarun mendapatkan karunia harta yang sangat banyak, dia berkata, Continue reading

Tadabur Surat al-Israa :1


سبحن الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذى بركنا حوله

“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjid al-Haram menuju al-Masjid al-Aqsa yang Kami berkahi sekelilingnya.” (QS al-Israa 1). Continue reading

Tadabur Surat al-Anfal : 27


ياايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امنتكم وانتم تعلمون

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS Al-Anfaal 27). Continue reading

Tadabur Surat an-Naml : 34


قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها واجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون

“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat” (QS An-Naml 34). Continue reading

Tadabur Surat al-Araf : 96


ولو أن أهل القرى أمنوا والتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذنهم بما كانوا يكسبون

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS Al-A’raaf 96).

Kandungan ayat diatas nampaknya masih jauh dari kondisi riil bangsa Indonesia. Continue reading